70598_vijfvoortwaalf2.jpg

Home

Een TE HOOG ZIEKTEVERZUIM PERCENTAGE is een bottleneck in uw bedrijfsvoering. Het zet uw kostprijs onder druk en het heeft een sterk frustrerende werking op het operationele proces binnen uw organisatie. Om in de markt van tegenwoordig mee te kunnen draaien is het zaak om met uw ziekteverzuimpercentage onder het gemiddelde in uw branche te blijven. Wanneer u hierin slaagt, heeft dit een positieve uitwerking op kostprijs en resultaat. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van ziekteverzuimbegeleiding en Arbo-ondersteuning. Samen met u trachten wij zieke werknemers zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces. Ons sterke punt is de communicatie en terugkoppeling. Hierdoor is het ook veel sneller mogelijk om het probleem achter het probleem te vinden.

 

Zowel de werknemer maar ook u als werkgever heeft wettelijke rechten en verplichtingen, vastgelegd in onder andere de Arbowet & wet verbetering poortwachter.

ARBOWET

Deze wet legt verplichtingen op zoals het opstellen van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie);het aanstellen van een Preventiemedewerker en het regelen van een BHV-er. Verder wordt er beschreven dat er een verzuimbeleid gevoerd moet worden en dat er toegang moet zijn tot een gecertificeerde bedrijfsarts. Etc. etc.

 

WET VERBETERING POORTWACHTER

Deze wet legt een grote last met betrekking tot de verzuimbegeleiding en re-integratie van een zieke medewerker(ster) neer bij de werkgever. Het niet juist uitvoeren van het proces kan grote financiële gevolgen hebben voor u als werkgever. Bij onvoldoende inspanning kunnen er sancties door het UWV worden opgelegd, bijvoorbeeld het langer doorbetalen van het loon.

 

WET BEPERKING ZIEKTEVERZUIM EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VANGNETTERS

Ook wel modernisering van de ziektewet genoemd of BeZaVa.Deze wet regelt dat werkgevers vanaf 01-01-2014 gaan betalen voor flexwerkers die ziek zijn als hun tijdelijk contract afloopt. Het persoonlijk contact en korte lijnen is voor ons van zeer groot belang. Dit helpt sterk bij het demedicaliseren van het verzuim. De angel van frequent en langdurig verzuim kan er zo vaker worden uitgehaald. Dit kan u grote besparingen opleveren.