Eigen regie op Maat

Deze module regelt de verplichtingen die de Arbowet voorschrijft bij het inrichten van de verzuim begeleiding conform de maatwerk regeling ook wel het eigen regiemodel genoemd. Registratie, procesbewaking en begeleiding worden door de Verzuim-Helpdesk.nl verzorgd conform onderstaande beschrijving.

Tevens is deze module een monitor indien (nog) aangesloten bij een arbodienst volgens de vangnetregeling.

Zolang deze twee regelingen naast elkaar lopen geld er een korting op de module verzuim-regisseur extra.

De kosten voor deze module zijn: € 45,- per medewerker per jaar met een minimum van € 540,- + NB

Aanvullend hierop kan de module Verzuim-Regisseur extra worden afgesloten waarbij ook Beleidsadvisering en Proces management zijn inbegrepen. Indien noodzakelijk kan tegen een gereduceerd tarief, een beroep worden gedaan op een casemanager van de verzuim-regisseur.nl casemanagement (zie aldaar).

Inbegrepen in bovenstaande module

  1. De verplichtingen uit de ( vernieuwde ) Arbowet worden gecontroleerd c.q. geïmplementeerd
  2. Bewaking van het proces van de Wet Verbetering Poortwachter incl. alle UWV meldingen .
  3. Een vaste aanspreekpartner voor de ondersteuning bij verzuimbegeleiding.
  4. Ziek en herstel meldingen wordt door Vzhd.nl geregistreerd in het verzuim-registratiesysteem.
  5. Op verzoek wordt binnen 24 uur contact op met de zieke werknemer opgenomen.
  6. Bij arbeidsongeschiktheid wordt het vervolg traject besproken en ingezet
  7. In dien van toepassing wordt vangnet/amber/ regres gesignaleerd
  8. Bij reële gevallen wordt binnen 5 dagen het beleid afgestemd met de leidinggevende .
  9. De werkgever heeft 24 uur per dag direct inzage in het verzuim-registratiesysteem voor uitgebreide verzuimrapportages, en kan gebruik maken van de digitale helpdesk.nl
  10. Bij ( dreigend) conflict situatie wordt conform Stecre richtlijn in overleg hulp ingezet

TARIEVEN voor extra verrichtingen

Telefonisch controle  ( extern ) € 35,-
Spreekuur bedrijfs/arboarts 30/45 minuten € 80,-/€ 145,-
Telefonisch consult bedrijfsarts € 80,-
Spreekuur Verzuimcoach 30 minuten € 50,-
Probleem analyse/actueel oordeel € 175,-/€ 225,- *
Huisbezoek door verzuimconsulent ( extern ) € 70,- **
Spoedcontrole door verzuimconsulent € 70,- **
FML door Bedrijfsarts € 145,-/€ 175,-
Melding UWV ( n.v.t. bij W.v.P.) € 15,-
Re-integratie Overleg (RO)    SMT € 100,- per uur
Casemanager / Verzuimcoach € 100,- per uur
Overleg Verzekeraar / UWV / Arbodienst( n.v.t. bij W.v.P.) € 50,- per uur
Arts op locatie € 175,- per uur
Opvragen medisch dossier per dossier kostprijs ca. € 75,-

W.v.P. – Wet Verbetering Poortwachter
* inclusief spreekuur bedrijfsarts
** exclusief reis uren en kilometervergoeding á € 0,40/km
NB aansluitbijdrage / ICT import van de personeelsgegevens éénmalig: € 200,-

Aanvulling op deze module: Verzuim-regisseur extra