Diensten wijzer

Na een, kosteloos, oriëntatiegesprek wordt vastgesteld of er behoefte is aan samenwerking met de Verzuim – Helpdesk.nl. Afhankelijk daarvan wordt er een opdracht bespreking gehouden.

In dit gesprek worden de mogelijkheden afgewogen en geanalyseerd van welke diensten gebruik gemaakt gaat worden en in welke vorm de samenwerking zal plaatsvinden. Daarna wordt er een inventarisatie gemaakt en een offerte afgegeven.

In een offerte wordt voorgesteld welke de afspraken zijn, voor welke periode en wat de kosten hiervoor zullen zijn en welke betalingstermijnen we hanteren en welke onze verdere leveringsvoorwaarden zijn

De verzuim modules zijn gebaseerd op de zogenaamde maatwerkregeling. De verzuimbegeleiding is een volwaardig alternatief voor de traditionele Arbodienst, maar dan wel gebaseerd op de visie van het Eigen Regie model met inzet vanaf de eerste dag van verzuim. Een persoonlijke en pro actieve benadering en begeleiding.staat hoog in ons vaandel. Ons belangrijkste doel ontzorgen en schadelast beperken.

In alle gevallen leveren we maatwerk, geholpen door beproefde methodes. Onze visie is echter verankerd in alle thema’s.