Preventie

De werkgever als regisseur: “Wie betaalt bepaalt”

De werkgever wordt bewust gemaakt van zijn positie in verzuim. Tijdsduur: ca. 2 uur.

Verzuimprotocol: “Van ziekteverzuim naar arbeidsverzuim”

Hierbij wordt gekeken naar het inrichten van een verzuimprotocol. Tijdsduur: 1 tot 2 dagdelen incl. verslaglegging.

Verhoging arbeidsparticipatie: “passend werk aanbieden is een plicht”

Het onderzoeken van de mogelijkheden van passend werk. Tijdsduur: ca. 1 dagdeel.

Grip op verzuim: “Verzuim is ook gedrag van leidinggevende”

Hierbij worden leidingevenden bewust gemaakt van hun positie. Tijdsduur: ca. 2 uur.

Kosteninzicht: “Verzuim is uit, activeren is in”

Inzichtelijk maken wat verzuim kan kosten. Tijdsduur: ca. 1 uur.

Presentaties: WIA/WGA Hiaat & Excedent

Kennisoverdracht over deze onderdelen. Tijdsduur: 1 tot 2 uur.