Verzuim Regisseur extra

Mogelijk als aanvulling op de ‘Eigen regie op maat’-module »

Inbegrepen conform dienstverleningsovereenkomst.

Verzuim beperkend management

beleidsmatige acties in de organisatie die direct gericht zijn op de beheersing van verzuim

 • Verantwoordelijkheid voor verzuimpreventie en begeleiding in lijn brengen.
 • Een goed en veilig verzuim-registratie systeem invoeren en bij houden.
 • De verplichtingen uit de ( vernieuwde) Arbowet controleren en implementeren
 • Een Verzuimprotocol invoeren c.q. updaten.
 • Helder re-integratiebeleid ontwikkelen en uitvoeren.
 • Adviseren bij inkoop van externe partijen en visie op verzuimbeheersing met de betreffend
 • Arbodienst en /of bedrijfsarts afstemmen en duidelijke afspraken over samenwerking maken.
 • Regelingen op gebied van calamiteitenverlof en zorgverlof benutten i.v.m. onterecht ziekteverzuim
 • Bevorderen van herstel en snelle werkhervatting.
 • Leidinggevende sturen op verzuimcijfers

De kosten voor deze module zijn: € 15, = per medewerker per jaar
Tevens recht op gereduceerd tarief * op onderstaande verzuimbegeleiding van een externe casemanager indien gewenst en van geval tot geval in te zetten.

Verzuimmanagement casemanagement

begeleiding tijdens ( langdurig ) verzuim na 12 weken

 • Verzorgen van de optimale communicatie tussen alle betrokken partijen bij re-integratietrajecten . Arbo dienst; verzekering; UWV en andere externe instanties
 • Advisering betreffende de voor het bedrijf beste inzet van interventies en regres onderzoek
 • Monitoren van procesgang en termijn bewaking van dienstverlener t.b.v. W.v.P.
 • Ondersteunen van leidinggevende en werknemer bij het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren van de voortgangsevaluaties.
 • Coördineren en bewaken van de in het plan van aanpak afgesproken interventies.
 • Bewaken dat er verslaglegging plaatsvind van alle relevante gegevens en acties over re-integratie van individuele medewerkers voor het re-integratie dossier.
 • Bewaken dat het re-integratieverslag wordt samengesteld en dat de juiste aanvraagprocedure op tijd wordt gevolgd

* Bij deze combinatie krijgt 30% korting op het gepubliceerd uurtarief voor een casemanager. Ook kan een projectofferte met reductie worden gemaakt.